Blog | eye q
diagnoza zespołu nadpobbudliwości psychoruchowej u dzieci

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci

By PROBLEMY NEUROROZWOJOWE

Zespół hiperkinetyczny z deficytem uwagi – zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci – ADHD. To obowiązujące w literaturze określenia zaburzenia neurorozwojowego wieku dziecięcego. Co oznaczają te obco brzmiące nazwy? Dla części osób są wymysłem specjalistów na określenie niegrzecznych dzieci, dla innych…

Read More

Wybrane zaburzenia neurorozwojowe u dzieci

By PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Zaburzenia neurorozwojowe stanowią bardzo szerokie pojęcie obejmujące zaburzenia charakterystyczne dla wieku rozwojowego, tzn. ujawniają się zwykle w okresie niemowlęcym, dzieciństwie lub w wieku dorastania. Powstają w wyniku nieprawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego w okresie płodowym oraz w okresie wczesnego dzieciństwa,…

Read More

Ćwiczenia na koncentracje

By KĄCIK PORAD

Koncentracja uwagi, zarówno słuchowa, jak i wzrokowa, jest jednym z czynników gwarantujących sukcesy ucznia w szkole. Maluchy, które wykazują deficyty w zakresie uwagi, mogą trenować koncentrację poprzez wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń edukacyjnych. Umiejętność koncentracji daje się bowiem trenować i usprawniać….

Read More

Dysleksja

By PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Dysleksja to trudności w czytaniu przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania oraz stopnia rozumienia treści. Już we wcześniejszym wieku można dostrzec sygnały, które mogą wskazywać na ryzyko dysleksji. Małe dziecko wykazuje obniżone napięcie mięśniowe, słabo raczkuje, ma małą sprawność…

Read More