Archiwa: PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO | eyeq
Category

PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Wybrane zaburzenia neurorozwojowe u dzieci

By PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Zaburzenia neurorozwojowe stanowią bardzo szerokie pojęcie obejmujące zaburzenia charakterystyczne dla wieku rozwojowego, tzn. ujawniają się zwykle w okresie niemowlęcym, dzieciństwie lub w wieku dorastania. Powstają w wyniku nieprawidłowego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego w okresie płodowym oraz w okresie wczesnego dzieciństwa,…

Read More

Dysleksja

By PROBLEMY WIEKU ROZWOJOWEGO

Dysleksja to trudności w czytaniu przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania oraz stopnia rozumienia treści. Już we wcześniejszym wieku można dostrzec sygnały, które mogą wskazywać na ryzyko dysleksji. Małe dziecko wykazuje obniżone napięcie mięśniowe, słabo raczkuje, ma małą sprawność…

Read More