zaufaj specjaliście
Kup teraz
Kup teraz

Kiedy dziecko nie chce mówić

Skrócony wykaz osiągnięć rozwojowych dziecka do 3 r. ż w zakresie mowy, kontaktów społecznych oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Wiek dziecka Prawidłowy rozwój mowy Kontakty społeczne, koordynacja wzrokowo- ruchowa Na co zwrócić uwagę
1 m. ż Noworodek wydaje krótkie dźwięki gardłowe,

Różne rodzaje krzyku.

Śledzi przez chwilę zabawkę,

Przestaje płakać na czyjś widok,

Uspokaja się wzięte na ręce.

Reaguje na dźwięk dzwonka.
2-4 m. ż Głużenie (gruchanie): niemowlę śpiewa: guu, agu, ghy, ghu…,

Głośno śmieje się.

Umie łączyć ręce,

Śledzi wzrokiem osobę poruszającą się i przedmiot w polu widzenia,

Lekko uśmiecha się.

Dzieci na całym świecie niezależnie od języka również dzieci niesłyszące głużą w podobny sposób.
5-7 m. ż Gaworzenie samonaśladowcze (kanoniczne): niemowlę bawi się sylabami, świadomie powtarza ciągi sylab: mamama, dadada, nanana …,

Zróżnicowana głośność i intonacja.

Sięga i chwyta przedmioty,

Przekłada zabawkę z ręki do ręki,

Postukuje nią o stół,

Trzyma dwa klocki,

Odróżnia znajome twarze.

Dzieci niesłyszące nie gaworzą w sposób samonaśladowczy, brak gaworzenia lub jego opóźnienie jest predykatorem różnego rodzaju opóźnień.
8-10 m. ż Echolalie (gaworzenie zróżnicowane sylablicznie): niemowlę próbuje naśladować mowę dorosłych: mama dama, nada mama, jajaja, maja jaja,

Początki rozumienia mowy (imiona, nazwy zabawek, zakaz – „nie”).

Chwyta tabletkę (koralik) kciukiem i palcem wskazującym,

Podnosi garnuszek, żeby znaleźć klocek,

Robi „kosi, kosi”.

Echolalie coraz bardziej upodabniają się do mowy w danym języku.
11-12 m. ż Ciągi słowne coraz bardziej przypominają wyrazy,

Są świadomie kierowane do osób,

Dziecko mówi 1-3 wyrazy,

Spełnia proste polecenia poparte gestem.

Wkłada klocek do garnuszka,

Próbuje zbudować wieżę z dwóch klocków.

Duże zróżnicowanie w umiejętnościach ekspresyjnych dziecka: są dzieci, które jeszcze nic nie mówią, a są takie, które mówią kilka wyrazów.
12-18 m. ż Przeciętny zasób słownictwa czynnego to ok. 10 wyrazów,

Dziecko wskazuje obrazek wg nazwy,

Wykonuje polecenia: „połóż tutaj”,

Rozumie zakaz „nie”,

Jeden wyraz zastępuje całe zdanie „da”= daj piłkę, mama+ gest = daj mi to.

Układa wieżę z 2-4 klocków,

Sygnalizuje potrzeby fizjologiczne.

W tym czasie powinien pojawić się minimum jeden wyraz, który wypowiadany jest ze zrozumieniem.
18-24 m. ż Buduje proste  dwuwyrazowe wypowiedzi,

Używa głownie rzeczowników,

Wymawia od 50-170 wyrazów,

Zaczyna używać zaimków: ja, ty, mnie (czasem nieodpowiednio).

Przewraca kartki,

Rysuje kreski pionowe i poziome,

Buduje pociąg.

Bogata gestykulacja i mimika.
2 lata Wypowiedzi, zdania 2-3 wyrazowe,

Liczebniki; jeden, dwa, trzy,

Używa przeczenia „nie” ( nie chce, nie to),

Używa zaimka: „się” (myję się, bawię się),

Zasób 50-300 słów,

Wykonuje polecenie złożone z dwóch części („gdzie jest piłka” , „daj mi piłkę”).

Pomaga dorosłym w czynnościach codziennych,

Pomaga sprzątać zabawki.

Przeważają zdania pojedyncze.
3 lata Buduje zdania 3-4 wyrazowe,

Doskonali wymowę, poprawna wymowa samogłosek ustnych: a, o, e, u, i, y, spółgłosek nosowych: m, n, ń,

spółgłosek: j, ł, h, f, w, t, d, p, b,

Potrafi powiedzieć jak się nazywa i podać płeć,

Zadaje proste pytania,

Próbuje śpiewać i mówić krótkie wierszyki.

Jeździ na 3 kołowym rowerku,

Przez chwilę stoi na jednej nodze,

Buduje wieżę z 8-9 klocków,

Rysuje koło i krzyżyk,

Rozpoznaje kilka kolorów.

3-latek ma prawo wymawiać bezdźwięcznie głoski, które mają dźwięczne odpowiedniki (woda= fota, buda= puta),

Mowa powinna być w 75% zrozumiała dla otoczenia.

Opracowała: neurologopeda  mgr Barbara Wiśniewska

Wróć do strony głównej