zaufaj specjaliście
Kup teraz
Kup teraz

Rekomendacje

ptd synapsis PTND ptadhd ND

Rekomendacja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT) w procesach metabolicznych i dojrzewaniu mózgu był przedmiotem wielu badań, w których opisywano ich wpływ między innymi na zapobieganie apoptozy neuronów, na wzrost i dojrzewanie neuronów, na synaptogenezę, modulowanie neurotransmisji, a także na regulację ekspresji genów.

WNKT w zależności od lokalizacji pierwszego nienasyconego wiązania są określane mianem między innymi: omega-3, omega-6, omega-9. Wśród nich są związki, które odgrywają szczególną rolę w budowie i prawidłowej czynności błon komórkowych oraz czynności synaps. Są to między innymi: kwas eikozapentaenowy (omega-3 EPA), kwas arachidonowy (omega-6 AA), kwas dokozaheksaenowy (omega-3 DHA) i kwas gamma-linolenowy (omega-6 GLA).

Źródłem tych związków w organizmie są tzw. niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) tj. kwas alfa-linolenowy (ALA) i linolowy (LA). Oba te związki powinny być składnikami diety. Ich brak w pożywieniu powoduje wtórnie niedobór DHA, EPA i GLA. Poza tym dysfunkcja układu enzymatycznego odpowiedzialnego za metabolizm NNKT – ALA i LA i przyspieszony metabolizm omega-3 DHA i omega-6 AA, przyczynić się może do wtórnych niedoborów WNKT. Wykorzystanie z diety ALA i LA jest jednak mało skuteczne, gdyż tylko znikomy procent (0,2-2,0%) jest metabolizowany do EPA. Dlatego najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem dostarczenia organizmowi  WNKT (omega-3 EPA i DHA) jest ich suplementacja, głównie w postaci olejów rybnych, tłustych ryb, owoców morza, a także oleju z wiesiołka, który zawiera kwas omega-6 GLA. Oprócz podaży tych substancji w diecie istnieje możliwość podania preparatu Eye Q (Qpharma), którego skład tj.: olej z ryb morskich o wysokiej zawartości EPA, olej z wiesiołka oraz przeciwutleniacz tj. witamina E są także doskonałą formą uzupełniania ich niedoborów w organizmie.

Stosowanie preparatu Eye Q, będącego kombinacją EPA, DHA i GLA, u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, okazało się niezwykle w poprawie dysfunkcji określanej mianem zespołu zaburzeń koordynacji u dzieci (dyspraksji – developmental coordination disorder) polegającej między innymi na występowaniu trudności szkolnych, dysfunkcji poznawczych, zaburzeń zachowania i ruchu etc. Już po trzymiesięcznym okresie jego podawania obserwowano poprawę przede wszystkim umiejętności czytania i pisania (…). Wnioski takie wynikały z badania Oxford-Durham, badania randomizowanego, kontrolowanego placebo, z podwójną próbą ślepą.

Podobnie w przypadku dzieci (…) które otrzymywały Eye Q, także w badaniach randomizowanych, placebo kontrolowanych z podwójną próbą ślepą, już po 15 tygodniach podawania tego preparatu zauważono znaczną poprawę w zachowaniu i funkcjach poznawczych. Poza tym wyniki badań otwartych potwierdzają te obserwacje i wskazują także na występowanie poprawy koncentracji, uwagi i funkcji językowych oraz poprawę mowy u dzieci z opóźnionym jej rozwojem. Suplementacja WNKT w postaci preparatu Eye Q była też przedmiotem badań randomizowanych, placebo kontrolowanych z podwójną próbą ślepą u dzieci i młodzieży (…) nieleczonych lekami psychostymulującymi oraz w połączeniu z tymi lekami. Zmniejszenie nasilenia objawów obserwowano już po 3 miesiącach, po kolejnych trzech miesiącach liczebność grupy z poprawą dochodziła do 50%. Szczególną poprawę zauważono u chorych z podtypem z zaburzeniami uwagi. (…)

Analiza i przegląd doniesień opublikowanych i prezentowanych na konferencjach na temat możliwości i efektów zastosowania preparatu Eye Q pozwala na rekomendowanie jego użycia w przypadku występowania u dzieci i młodzieży opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń koncentracji, uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej.

Sposób użycia: stosowanie preparatu Eye Q wymaga zastosowania w pierwszej kolejności tzw. dawki nasycającej tj. 6 kapsułek dziennie lub 15ml płynu, w dawkach podzielonych przez 12 tygodni, a następnie stosowanie dawki podtrzymującej tj. 2 kapsułek lub 5ml płynu.

Podpisano

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Prof. UM dr hab. med.

Barbara Steinborn

 

 

Poznań, 23 stycznia 2012 r.

 

Wróć do strony głównej