dôverujte špecialistom

7 jednoduchých rád

Tu je 7 jednoduchých rád, ako pomôcť nepozornému alebo hyperaktívnemu dieťaťu:

1. Stanovte mu pevný čas na domáce úlohy. Pomôžte mu naplánovať si čas, vytvorte v jeho živote poriadok. Rozdeľte mu prácu na etapy. Každá etapa sa musí dokončiť!

2. Pripravte mu tichý a pokojný kút s dobrým osvetlením. Keď pracuje na domácich úlohách, vypnite rádio, televíziu, odstráňte z jeho pracovnej plochy všetky nepotrebné predmety.

3. Snažte sa zamerať pozornosť dieťaťa na jednu činnosť. Používajte pozitívne formulácie („poďme sa na to pozrieť spoločne…“), nie negatívne („prestaň už ohýbať tú stránku…“). Nešetrite pochvalami („ten dom si nakreslil veľmi pekne…“).

4. Nechajte dieťa robiť určenú úlohu samostatne, ale dohliadajte na jeho činnosť. Opakujte mu, čo sa od neho očakáva. Navrhujte mu riešenia, ktoré ponúkajú možnosti, ako chybu opraviť.

5. Nechajte dieťa, nech sa hrá s ceruzkou či perom, ak mu to umožňuje lepšie sa sústrediť. Nesnažte sa bojovať proti všetkým týmto neobyčajným prejavom, ak nikomu neprekážajú alebo nie sú s niečím v rozpore.

6. Dajte svojmu dieťaťu veľa ilustrovaných kníh. Používajte v zadaní úloh niečo, čo je spojené s jeho obľúbenými predmetmi. Pokúste sa skĺbiť učenie so zábavou.

7. Umožnite dieťaťu učiť sa nové veci prostredníctvom spoločných prechádzok a výletov. Choďte si s ním zahádzať loptou, jazdiť na bicykli, zahrať si futbal alebo stolný tenis – to mu umožní uvoľniť sa a byť aktívne. Venujte svojmu dieťaťu čas a pozornosť!

Späť na úvodnú stránku