dôverujte špecialistom

Hyperaktivita

Každý z nás videl „živé sochy”, stojace veľa hodín na ulici, často v neobyčajných pózach. Tak, ako sa nám dlhodobé zotrvanie vo vynútenej pozícii zdá mučivé, tak pre dieťa, ktoré má problémy s hyperaktivitou, môže byť státie bez pohybu úlohou nad jeho sily.

Hyperaktivita
Obmedzenie pohybu je pre dieťa veľmi vyčerpávajúce, podobne ako pre nás státie bez pohybu.

Preto hyperaktívne dieťa nechodí, ale behá. Ak nebehá, uvoľňuje fyzickú aktivitu vrtením sa na stoličke, kývaním nôh alebo nadbytočnými pohybmi rúk. Keď si robí domácu úlohu, súčasne krčí stránky zošita alebo skladá a rozkladá pero. Počas vyučovania vstáva a chodí po triede. Doma sa šplhá po nábytku, chodí po byte bez zrejmého cieľa. Dieťa je v neustálom pohybe, rodičia často hovoria, že „behá ako na baterky”.

Je hlučné počas zábavy aj odpočinku, čo pociťujú všetci naokolo.

Práve preto môžeme u niektorých dospelých pozorovať iritujúci návyk bubnovať prstami o dosku stola alebo hýbať kolenami.

Späť na úvodnú stránku