dôverujte špecialistom

Impulzívnosť, hyperaktivita

Každý vie, aká dôležitá je funkčnosť bŕzd v automobile. Naše fungovanie v spoločnosti si tiež vyžaduje určitú schopnosť „brzdenia“ niektorých reakcií. Ovládanie emócií a správanie je primárnym mechanizmom na to, aby sme nikoho neurazili a nespôsobili žiadnu škodu.

Každý deň musíme ovládať svoje emócie v rôznych situáciách. Dieťa s horšími „brzdami“ s tým môže mať problém.
Každý deň musíme ovládať svoje emócie v rôznych situáciách. Dieťa s horšími „brzdami“ s tým môže mať problém.

Impulzívne dieťa, ktoré má „defektné“ brzdy”, nedokáže zabrániť niektorým svojim reakciám a nepremýšľa o dôsledkoch svojich spontánnych akcií. Často odpovedá, skôr ako stihnete dokončiť otázku – ono už to vie, už to robí! Nevydrží stáť v rade, nevie počkať, kým príde na rad. Skáče do reči ostatným a ruší ich, zasahuje do zábavy alebo konverzácie druhých, pretože práve musí oznámiť niečo veľmi dôležité a naliehavé! Ťažko sa môže ubrániť dohadovaniu. Vzhľadom na to, že väčšinou skôr koná, ako myslí, nič neplánuje a koná impulzívne, si často spôsobí nejaké zranenie. Niekedy sa to skončí tým, že sa dieťa zraní samo, ale horšie býva, keď sa pre ľahkomyseľnosť dieťa popáli, vážne zraní alebo stane obeťou dopravnej nehody.

hyperaktivita
Pretrvávajúce problémy s hyperaktivitou môžu nepriaznivo ovplyvňovať učenie, vzťah k ostatným ľuďom, sebahodnotenie, sebadôveru.

Výskyt hyperaktivity je veľmi rozšírený a tempo a životný štýl modernej spoločnosti ešte prispievajú k väčšej intenzite týchto javov. Hyperaktivita obyčajne klesá s vekom, pomerne často sa udržuje ešte v puberte a cca u 30 % ľudí pretrváva až do dospelosti. Dospievajúci sa všeobecne horšie vyrovnávajú s učením, ale sú aj menej citovo vyspelí než ich vrstovníci. Pretrvávajúce problémy s hyperaktivitou môžu u dospievajúcich vyústiť aj do antisociálneho správania, závislosti od omamných látok, depresie, a dokonca aj pokusov o samovraždu.

Aby sa dieťa optimálne rozvíjalo, mali by sme mu pomôcť vyrovnať sa s týmito problémami, pretože by mohli viesť k nepriaznivým dôsledkom v jeho budúcnosti. Keď svojim deťom pri problémoch s hyperaktivitou pomôžeme, umožníme im plnohodnotný vývoj.

Späť na úvodnú stránku