dôverujte špecialistom

Slabá koncentrácia pozornosti

Patrí k najčastejším dysfunkciám vývojového veku. Aby sme pochopili, ako sa môže cítiť dieťa s takýmto problémom, predstavme si, že sme sami v kabíne osobného lietadla a máme ho pilotovať počas diaľkového letu. Musíme pozorne sledovať desiatky ukazovateľov a kontroliek, údaje radarov, navigáciu, viesť rozhovory s letovými dispečermi. Ako dlho by ste boli schopní udržiavať takú vysokú úroveň intenzity a rozdelenia pozornosti?

Pilot
Pre pilota to predsa nie je žiadny problém…

Dieťa s nízkou schopnosťou koncentrácie pozornosti nie je schopné sa počas hodiny alebo robenia domácich úloh sústrediť na viac podrobností súčasne a dlhšie udržiavať pozornosť. Ak píše, nepozorne počúva pokyny – pôsobí teda dojmom, že nepočuje, čo mu kto hovorí. Ak sa v blízkosti objavia iné postavy, obrazy alebo zvuky, ihneď ho rozptyľujú od činnosti.

Býva také pohltené, že má sklon zabúdať, strácať veci. Často nevie dotiahnuť úlohy do konca, pretože sa jeho pozornosť a schopnosť sústrediť  vyčerpajú. Preto si dieťa často nezapisuje posledné poznámky alebo nedokončí posledné úlohy. Má problémy s realizáciou inštrukcií postupne a s organizáciou svojej práce, najmä ak nie je pod dozorom. Staršie deti s deficitom pozornosti môžu mať problém s plánovaním práce, hlavne ak ju nemožno dokončiť počas jedného dňa.

Späť na úvodnú stránku