dôverujte špecialistom

Vznik preparátu eye q

Výrobný proces je možné rozdeliť na šesť etáp:

1. Získavanie surovín

Ryby sa vyberajú špeciálne podľa obsahu mastných kyselín. Na výrobu eye q, ktorý je bohatý na EPA, sa využívajú sardinky a sardely z Tichého a Atlantického oceánu. Výrobca má vlastných, lokálnych dodávateľov, ktorí nakupujú od miestnych rybárov, a nie z veľkých priemyselných lodí.

2. Čistenie

Ide o proces očistenia od rôznych proteínov rozpustných vo vode. K oleju sa pridáva sóda, ktorá reaguje s týmito látkami a ktorú je možné neskôr ľahko odstrániť vo forme substancie podobnej mydlu.

3. Mrazenie

Ide o proces, pri ktorom sa oddeľuje olej a nasýtené mastné kyseliny. Olej sa ochladí na teplotu nižšiu ako 0 °C, pri ktorej sa nasýtené mastné kyseliny vyzrážajú a možno ich oddeliť. Olej zo sardiniek, ktorý sa využíva v eye q, môže obsahovať až 35 % nasýtených mastných kyselín. Olej stráca objem, je však priezračný a oveľa čistejší.

4. Filtrácia

Počas procesu filtrácie sa odstránia proteíny a ďalšie látky zodpovedné za rybaciu chuť a vôňu. Olej sa zmieša so špeciálnym ílom, ktorý sa získava z vulkanického popola. Ten je prirodzeným zdrojom uhličitanu vápenatého, ktorý reaguje so všetkými nežiaducimi nečistotami tak, že sa dajú ľahko odstrániť. Týmto procesom sa odstránia všetky prípadné zvyšky ťažkých kovov a toxínov.

5. Čistenie vodnou parou

Ďalšie čistenie pomocou procesu dezodorizácie. Olej sa vo vákuu čistí vodnou parou pri tlaku takmer 20 atmosfér. Očistenie oleja parou z neho odstráni posledné zvyšky nečistôt vrátane zvyškov ílu, ktorý tu prípadne mohol zostať z predchádzajúceho postupu. Po tomto procese dezodorizácie je olej takmer zbavený rybacej chuti a vône.

6. Získanie hotového výrobku

Počas procesu získavania olejov sa nepridávajú žiadne umelé ani chemické látky a prípadné nečistoty sa odstránia. Vďaka tomuto procesu oleje zostávajú vo svojej nezmenenej prírodnej, prirodzenej forme.

Späť na úvodnú stránku