Dysleksja to trudności w czytaniu przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania oraz stopnia rozumienia treści.

Już we wcześniejszym wieku można dostrzec sygnały, które mogą wskazywać na ryzyko dysleksji. Małe dziecko wykazuje obniżone napięcie mięśniowe, słabo raczkuje, ma małą sprawność i koordynację ruchów podczas zabaw, problemy z utrzymaniem równowagi. Zwraca uwagę oburęczność lub mylenie prawej i lewej ręki. Częsty jest opóźniony rozwój mowy – wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne. Później można zauważyć kłopoty z rysowaniem i pisaniem. U dziecka w I-III klasie można zaobserwować, że słabo biega, skacze, ma trudności z nauczeniem się jazdy na hulajnodze, rowerze, rolkach, dlatego też niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

Specyficzne trudności w czytaniu – co powinno zaniepokoić rodziców?

 • czytanie „niepewne” i „wymęczone”, szczególnie kiedy dziecko czyta głośno
 • częste błędy w czytaniu: pomijanie wyrazów, ich dodawanie, zniekształcanie wyrazów (np. sosa zamiast szosa, przestawianie sylab „an” zamiast „na”)
 • pomijanie linii lub odczytywanie jej ponownie
 • częste gubienie miejsca, w którym dziecko czyta
 • przestawienie liter w wyrazie, co zmienia jego sens
 • trudności z odróżnianiem podobnych kształtów liter (np. p-g, b-d m-n ,l-ł); mylenie od- do

Niepokojące objawy należy konsultować z logopedą i psychologiem. Dysleksja jest rozpoznawana w 7-8 roku życia dziecka. Jest to najlepszy okres, żeby zacząć ćwiczenia z dzieckiem. Im wcześniej będzie rozpoczęta terapia, tym większe szanse na lepsze rezultaty i zmniejszenie stresu, z którym dziecko będzie musiało zmierzyć się w szkole.

Jak pomóc dziecku z dysleksją?

 • Po pierwsze: zaakceptuj, że Twoje dziecko ma dysleksję!
 • Rozpocznij działania jak najszybciej (najlepiej od zerówki), aby w szkole odnieść więcej sukcesów niż niepowodzeń
 • Nagradzaj dziecko za małe i większe sukcesy; rozmawiaj z nim i zachęcaj do działania
 • Zadbaj o wygodne biurko i krzesło, dobre oświetlenie
 • Towarzysz dziecku podczas nauki, zaangażuj się w sprawdzanie odrabianych lekcji
 • Wykorzystaj pomoce do doskonaleniu techniki czytania:
 • loteryjki do tworzenia wyrazów dwusylabowych
 • domina obrazkowo -wyrazowe
 • tablice literowe i liczbowe
 • zestawy wyrazów jednosylabowych
 • rozsypanki wyrazowo – sylabowe
 • Pomyśl, jak można razem się uczyć przez zabawę
 • Zachęcaj dziecko do rozwijania jego pasji, udziału w zajęciach dodatkowych